Lời MẸ dặn, còn nghe chừng văng vẳng.. Con sáu mươi, MẸ vẫn ngỡ còn thơ.. Lời MẸ dặn: -"NÓN CHE ĐẦU KHI NẮNG, ÁO ẤM DÀY, NHỚ MẶC LÚC VÀO ĐÔNG".. Giờ xa quá.. biết bao giờ trở lại?? Cạnh MẸ GIÀ hầu bát cháo, chén cơm?? Rồi ngày tháng.. Xuôi dần... con nước chảy.. Mắt MẸ mờ, chân yếu, dáng lom khom.. Tay gậy chống, mắt mỏi mòn đầu ngõ.. Ngóng xa xa.. cứ ngỡ bóng con về..?? Giờ xa quá.. bao giờ con trở lại?? Cạnh MẸ HIẾN cho thỏa giấc thuyền mê..   Thụy Chi Kinh dâng MẸ YÊU Mother's day 2014
HOÀI VỌNG