X
Chị X nhầm với Sen, thầy Tiên tuốt phía sau cũng được nhận diện (9/10)
5/5
4/4
6/6
Hai ông ngồi phía sau cũng không tránh khỏi cặp mắt GOOGLE
6/6
7/7
HÃY XEM GOOGLE NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT NLSBD
Khi ảnh bạn xuất hiện lần đầu trên Album trang nhà nlsbd.com sẽ được Google ghi nhận. Hình thứ 2 Google sẽ nhận diện. Vợ chồng bạn Đức lần trước đã xuất hiện ở buổi họp mặt tại nhà nên kỳ này Goo đã nhận ra.
Kỳ này thầy Quýt bị sót. Mẫn (kế Khởi) Goo đã nhận diện ở Nam Du (7/8)
7/7
1: NhanDien.htm