2014
   Tiếng rao Trần Văn Hai Tình mẹ Trần Thị Bạch Mai   Ơn nghĩa sinh thành Thụy Chi     Lòng Mẹ Lê Văn Khởi    Huyền thoại Mẹ Thụy Chi    Lòng mẹ Yên Nhiên Mẹ tôi Trần Thị Bạch Mai Tháng Bảy - Con nhớ mẹ Trương Thị Thanh Thủy     Mẹ Lê Văn Khởi     Hoa hồng mùa Vu Lan Thụy Chi   Mẹ tôi Nguyễn Văn Hồng   Nhớ mẹ Trần Thị Bạch Mai   Đại lễ Vu Lan Trương Thị Thanh Thủy   Ký ức Nguyễn Văn Hồng