Hnh Khc Nng Lm Mục


Đon học vin Nng Lm Mục chng ta
Tiến mau ln xy đắp nước non nh
D(dẫu) ni sng bao la, dẫu gi mưa sương sa
Chng ta khng sờn ch trn vạn đường xa
Đồng miền Nam mnh mng
Dải ni Trung cao xanh
Ni cy rừng miền( Việt) Bắc chờ mong chng ta
Đem tin vui đến những nẻo xa vời
Chung bn nhau đi khắp bốn phương trời
Ta nui, ta cấy, ta trồng mun nơi
Mong sao ta gip bao người ấm no...
Ngy mai non sng thắm tươi
Rực rỡ mun hoa khắp nơi
Cn vang tiếng (khc) ca Nng Lm Mục
Cng nhau cố đắp xy Việt Nam.(tự do)