5 CU ĐỐI MỪNG XUN CANH DẦN - 2010

(nhn kỷ niệm H Nội 1000 năm tuổi)

                                                       L Hưng VKD

_______

            1.

(dẫn : kh chất mạnh mẽ của Bnh Dương c sức mạnh như cọp của tinh thần dn Việt; tr tuệ H Nội sng suốt như rồng Việt Nam bay ln cao mi)

         2.

(dẫn : Bnh Dương nắm thời cơ thuận lợi, cng đất nước pht triển; Thăng Long c địa thế tốt, cng cả nước vẻ vang)

       3.

( dẫn : hấp thụ kh chất trời mạnh mẽ, người hiền ti tự ho về H Nội; đất đai Bnh Dương hiền ha v linh ứng lm hi lng khch vng lai)

      4.

          ( dẫn :  Từ kh thế mạnh mẽ của Thăng Long, thủ đ H Nội hội tụ những danh vang nước Việt, khối lng nghề của TX Thủ Dầu Một cũng gn giữ nt đẹp văn ha đất phương Nam)

    5.

            Ghi Ch:    (1): Thăng Long

                             (2): Canh Dần 2010

L Hưng VKD                 

              (Canh Dần 2010)