BỨC TRANH SƠN THỦY

 (Tặng BS Nhân+Thủy)

NGUYỄN quân phu tử chí tang bồng

HỮU t́nh cùng THỦY thỏa hoài mong

NHÂN đạo cứu đời cơn nguy khốn

BÁC ái đưa người khỏi tử vong

SĨ  khí chung t́nh cùng non nước

RIÊNG ḿnh măn nguyện với núi sông

CỦA quí trời ban duyên kiếp trước

THỦY tiên một đóa "xấu" tựa rồng.

                              Hoàng Sơn