LỜI CHÚ THÍCH CỦA TÁC GIẢ - HOÀNH TIÊN

 

 

 

 

Từ phài qua:

 Ngọc Sương – xứ Búng (thứ nhất).

.Minh Nguyệt (thứ hai).

Ngọc Nga – Phú Văn (thứ ba)

Hoành Tiên (thứ tư, phía sau)

 

 (Thiếu Ngọc Sương – Phú Văn – trong bài “Tam Ngọc)

._______________

 

Ghi chú:

Bài thơ Tam Ngọc do bạn tôi đưa lên, nhưng đă ghi đúng biệt danh của tôi – do các bạn đặt thuở nhỏ:  HL (hoa Liễu) – do tôi họ liễu.

Đó là cố ư vui chơi, không có ǵ trở ngại.

  Cũng như nhiều bài thơ trước – do các bạn đưa lên, nhưng cũng ghi đúng: Hoàng Sơn – bút hiệu trong tập thơ Hoài Niệm