CUỘC HÀNH TR̀NH CỦA NHỮNG CÁNH CHIM NÂU

  Kính tặng toàn thể cựu học viên NLS BD

Chim “nâu” rời tổ mùa hạ ấy
Rả rít ve sầu cho mắt phượng se cay
Tiếng sét ban sơ, hồn xuân bỡ ngỡ
Bé bỏng cánh bằng, chấp chới tung bay
Dặm trường đồ, bơ vơ lữ khách
Thất quần cô,  nhạn bốn phương mây

Sương tuyết lạnh cho dạn dầy tiết khí
Gió bụi nḥa già dặn lư triết minh
Núi chập chùng để thỏa t́nh hồ thỉ
Sông thênh thang cho phỉ chí tang bồng
Đường xa thẳm mới thử sức bền sức ngựa
Giữa phong ba rơ nét cánh chim bằng

Những cánh chim đă khôn lớn trưởng thành
Chấp cánh mộng cho hồn thơ nối tiếp
Buông phím ḷng réo rắt khúc hoan ca
Đem chất xám pha mồ hôi vun bồi đất tổ
Cho quốc hồn rạng rỡ sắc tinh khôi
Đốn minh định để đường đ̣i thẳng lối
Ươm cây lành cho chim chóc muôn phương.


Việt Nam thiêng vươn ḿnh trên thế giới
Đóa Lạc Hồng chói rạng khắp năm châu
Cho vang danh đất Việt nhiệm mầu.