Tiết trời se lạnh bo xun sang
          Hoa l reo vui tắm nắng vng
          Nhộn nhịp tr đng (*) xui về tổ
          Hối hả dng người rộn tiếng vang


                Tết đến no ai chẳng vấn vương ?
                Ka ! sen, huệ trắng nở ven đường
                Thọ, mai, đo, ccđua sắc thắm
                Bn thờ ngũ quả, đỉnh trầm hương

          Cuộc sống thời nay (*) qu bộn bề !
          Đua đi vật chất lắm người m
          Th vui sắm sửa đu vừa đủ
          Quần quật tăng giờ, qun ngủ ngh

                Cũng v cuộc sống phải xa qu (*)
                Vất v, bon chen đủ mọi nghề
                Bao năm xui ngược sao vẫn thế !
                Tết ny qun việc đặng về qu


          Vui qu Tết nay đủ cả nh
          Giao thừa n lại chuyện năm qua
          Chc nhau sức khỏe, vui, ti, phc
          Hoa, quả, đn, hương rước ng b

 

                            L Hữu Tn

                                           CN K1