Học tṛ tôi
đứa tóc dài đứa tóc ngắn
đứa da đen mun đầu bù khét nắng
đứa công tử tiểu thư trắng trẻo thị thành
nhưng vào chung lớp đứa nào cũng quỷ sứ
chọc phá thầy cô cũng siêng như học chữ
đến giờ thực hành c̣n quậy ác hơn
vậy rồi ngày qua ngày chúng cũng lớn lên
đứa 1 chữ đứa nửa chữ cũng thầy cô chắp cánh
cùng bước vào đời đứa tṛn đứa ngạnh
mỗi dấu chân in được gắn với 1 tên
 
nhớ ngày ra trường c̣n khép nép đứng bên
nay đầu đứa nào cũng nửa tiêu nửa muối
ngồi cùng bàn, thầy với tṛ không phân được tuổi
ông bà nội ngoại nào mắt cũng ngấn chân chim
mấy mươi năm mới gặp nhau người nổi người ch́m
nhưng t́nh nghĩa vẫn đong đầy tim lớn

 Lê Hồng Diệp