HƯƠNG XƯAT̀NH CỜ ANH GẶP LẠI “HỒNG”
CỚ SAO ? NGHÈN NGHẸN NỖI L̉NG VẤN VƯƠNG
ĐONG ĐẦY SỢI NHỚ,SỢI THƯƠNG
DUYÊN KIA VỘI THẮM, ĐÔI ĐƯỜNG CHIA TAY (*)
TẠI AI ? TRĂNG BIẾT TẠI AI
VẦNG TRĂNG SẦU KHÓC BỐN HAI NĂM RỒI
VÔ THƯỜNG! BÈO DẠT, HOA TRÔI
GẶP NHAU CHI ĐỂ TIẾC HOÀI TUỔI XANH
XUÂN VỀ MAI NỞ TRÊN CÀNH
CHÚC EM HẠNH PHÚC, AN LÀNH THÁNG, NĂM
BỔNG DƯNG! RƯỢU ĐẮNG, MEN NỒNG ?
HƯƠNG XƯA THỨC DẬY, CƠI L̉NG QUẶN ĐAU !!!

 

  (*) Đôi đường chia tay: Mấy ai? T́nh đầu thành
duyên giai ngẫu. Che giấu t́nh riêng, chợt cất thành câu.

LÊ HỮU TÍN  Khoá 1, canh nông
Nông Lâm Súc B́nh dương (03- 01-2012).