LỤC BÁT BỐN MÙA (Đỗ Quyên..một thời áo trắng..)   Mơn man mấy ngọn tình sầu Lối đi diễm tuyệt, một màu mắt êm. Dài theo con sóng huyên thuyên Tóc em xoã mượt, bên thềm nắng hong.. Cỏ cây ngủ suốt mùa Đông.. Chim ngoan xuống núi trú thân từng đoàn.. Lá hoa ẩn dật bàng hoàng.. Gió Xuân lay nhẹ, Mai vàng nở hoa.. Thời gian vùn vụt trôi qua.. Xuân đi, Hạ tới, Thu xa.. Đông tàn.. Đời người vốn quá vội vàng.. Vừa thơ ngây đó, đã tràn suy tư?? Thời gian thắm thoát thoi đưa.. Không gian cũng thế ..dường như vô tình?? Trở mình chở nỗi lênh đênh. Dìu người nhân thế vào miền Viễn Du   Thụy Chi (KTGD)