MU XANH CUỘC ĐỜI

 

  Thi quen l ci chichi ?

  Nhiều lần lặp lại c g kh đu ?

  Thi quen ẩn, hiện đa mu

  Mu xanh, mu đỏ, mu vng, mu đen

  Mu xanh th đng ngợi khen

  Mu đen tăm tối chớ quen mu nầy

  Mu đỏ cảnh bo dừng ngay

  Mu vng thi vị, ai ai cũng cầu

 

 

 

  Cầu cho sức khỏe di lu

  Vui đời đẹp đạo, đượm mu vng xanh

  Mong sao cuộc sống an lnh

  Chng sanh hạnh phc mu xanh cuộc đời

 

                L HỮU TN  Canh nng 1