MỐI TNH MỘNG MƠ

 

 

    Đ ĐẾN ĐY TM KHNG THẤY EM   (*)

    NẮNG MAI SỢI NHỚ CHIẾU QUA RM

    CẢNH CŨ, NGƯỜI XƯA NAY VẮNG BNG

    ĐỂ LẠI HỒN TI VỚI NỔI NIỀM

            

           XUN NY Đ MẤY ?  RỒI XUN NHỈ  !  

           THU TN, ĐNG ĐẾN LẠI XUN ĐI

            NHỚ ĐẾN M CHI, CHẲNG CH G

            GIẬN LNG SAO MI CỨ TNH SI

 

     HỜN AI ? AI TRCH M CHI  !

     DUYN TNH XUI NGƯỢC CHIA LY ĐI MNH

     D MAI CN KIẾP LAI SINH  ?

     CẦU MONG SỐNG LẠI MỐI TNH MỘNG MƠ

 

                                                  (*) : Hoi niệm tuổi 20

 

                           L Hữu Tn   (Canh Nng 1)

                           Nng lm Sc Bnh dương

                                 Ngy 02-06-2010