Đông tàn rồi đến xuân sang,                                            Thời gian cứ thế nhẹ nhàng trôi đi.                                                        Tình bạn ta mãi khắc ghi,                                            Trước sau như một tâm, thì mới an.                                                        Mỗi lần xuân đến an khang,                                            Lại thêm một tuổi cùng nàng áo nâu.                                                        Tình Nông Lâm Súc đậm sâu,                                            Cùng nhau chung sức góp câu thâm tình.                                                        Xuân về gợi ánh bình minh,                                             Như đang mở hội chúng mình gặp nhau,                                                         Mọi người chào đón xôn xao,                                             Mặt mừng tay bắt ôi xao xuyến lòng.                                                         Vui thay giây phút thong dong,                                             Làm ta nhớ mãi một dòng thơ xuân.                                                                                         Trần thị Bạch Mai                                                                                               31/12/2013