NNG-NỔI

Mi mong ai hồn nhin như trước

Bm tc ci hoa đẹp bờ vai

Nn nghing che nắng chiều nhẹ bước

T o em bay ,bng đổ di

          Vọng tiếng chung xa hồn chợt tĩnh.

          V thấy trong ti một bng hnh

          Buồn vui chồng chất trong k ức,

          Phải chăng người giữ tấm lng trinh

Cuộc đời c đẹp như em tưởng.

Người tm v sao sng trong đm

Mưa gi mịt mng lầm phương hướng.

Ai ni cuộc đời l dịu m?

          Vẫn mong em hồn nhin như trước.

          Vai thon gầy mu mắt xanh trong.

          Phải! ngy ấy ta thường mơ ước.

          Để cho hồn tri theo mnh mng.

Ở bn ta sao xa ngn trng

Hồn tỉnh giấc m lng băng gi.

Lẻ no ngủ m miền hư ảo?

Ta mi mơ hoi lng thuỷ chung

          Rằng mun kiếp ta vẫn yu em.

          Ta khng lỗi lầm-khng nng nỗi

          Vẫn triền min dạt do sng vỗ.

          Ho đ để sng vỗ từng đm

 

                                                                  Nguyễn văn Qut

                                     03/2011 Q4-sign