CÔNG CHA NGHĨA MẸ DẠN DÀY, CƯU MANG DẠY DỖ ĐẾN NGÀY HÔM NAY.. CON XIN TẠC DẠ ƠN GẦY, TÂM  ÂN, TRÍ LUYỆN, ƠN NÀY: MẸ CHA.. HỒN THƠ CON VỐN BAO LA... VẪN CHƯA ĐÁP ĐỦ MẸ CHA VUN TRỒNG?? ĐỂ CON CÓ ĐƯỢC TẤM LÒNG.. CÙNG HỒN THƠ NHỎ TƯỚI DÒNG ĐỜI CON.. ĐỂ CON VẼ ĐƯỢC O TRÒN.. CỦA VÒNG CHÂN LÝ, GÓP GOM CHO ĐỜI .. ƠN CHA MẸ - TỰA ĐẤT TRỜI.. BÔNG HỒNG CÀI ÁO, CON THỜI CÒN ĐÂY.. TẬP THƠ ẤP Ủ BAO NGÀY.. CON XIN DÂNG TẶNG QUÀ NÀY: MẸ CHA THỤY CHI (KTGD)