20/11

        …Tặng Thầy-Cô: Nhân ngày Nhà Giáo

                                      * * * * * * *

 

 

 

 

 

Khi   em t́m những điều “chân thiện mỹ”

Thầy Cô là mái ấm đậm t́nh thương

Viết   về Thầy người lái đ̣ “cần mẫn”

Bảng c̣n đây… “mái chèo” là “viên phấn”

Bụi    bay bay… rơi đầy trên ve áo

Phấn vương vương… trên mái tóc điểm sương

Rớt   xuống theo những thao thức đêm trường!

Rơimất cả tuổi Thầy theo năm tháng

   thấy không! Lúc b́nh minh ló dạng…

Hạt   ánh hồng chiếu vạn đóa hoa tươi

Bụi   thời gian xin dừng lại đừng trôi…

Nào ai biết ḷng Thầy không tĩnh lặng

Rơirơi măi những cơn mưa bụi phấn

Trên bục giảnglời vàng Thầy trao lại!

 cho em những trang ngơ đầu đời

Hạt    “nghĩa-nhân” lời Thầy em ghi nhận!...

Bụi     khát khao được vỗ cánh mặt trời

Nào!... về đây cô bé nhỏ học tṛ …

Rơi    về nguồn… niềm kiêu hănh yêu thương

Trên  trang vở, Thầy gieo mầm kiến thức

Tóc Thầy như bạc… bạc măi vấn vương

Em!...      “người khách”… trong chuyến đ̣ dạo ấy!

Yêu   Thầy hôm nay và cả mai sau

Phút giây  nao…em đă hằng mong ước…

Này!   là bạn, là Thầy, là phấn trắng

Làm sao   nói… khi ḷng em đau quặn…

Có thể  hôm nay… măi đến mai sau

Nào  “kính mến”, Thầy “hy sinh” thầm lặng…

Quên  đi ư!... sẽ là điều, không thể…

Ngày xưaấy! Lời Thầy vang vọng măi…

Thầy  yêu ơi! Người “đưa đ̣” vĩ đại

Dạy dỗ  em…bao lẽ phải, điều hay

Khi  nhận ra…mái tóc Thầy đă bạc…

Em  nhớ lời tự nhủ: sẽ về thăm

Tuổi  thơ… nay đáp đền ơn tri ngộ…

C̣n  bao yêu thương…Em măi dành riêng

Thơ tặng Thầy-Cô: Nhân ngày Nhà Giáo

                                                                                          

                                                                    Ngọc Lan Kính Tặng Thầy Cô