Chào Anh Sương,
Thư đầu mến gởi về anh
Ở xa muôn dặm, dạo quanh mái trường
Trường Nông Lâm Súc B́nh Dương
Có người bạn cũ chung trường với anh
Nay Cô hưu trí về thành * => Cô Bạch Mai.
Cùng nghề, khác nghiệp nên đành ẩn thân
Chung trường cùng lớp "Cơ Thần" => Cần Thơ.
Hôm nay gặp lại ân cần hỏi thăm
Bốn mươi năm lẻ biệt tăm
Giờ đây nh́n lại hoa râm mái đầu
Nhờ Cô bắt một nhịp cầu
Nửa ṿng trái đất ngỏ hầu làm quen...

Mến chúc:
Anh và quư quyến cùng toàn thể Thầy, Cô, Cựu Học Viên NLS.BD
một mùa Giáng Sinh AN LẠC.
Tương kính,


hoangnguyen. 24-12-2011

hoangnguyen123@hotmail.com