Huynh trưởng ơi!
Em vẫn biết con đường anh đi qua,
Rồi ai cũng phải một lần dừng bước.
Nhưng lng em nghn nghẹn anh ơi.
Nn hương ny, cuối đầu cho lần cuối
Lệ hai hng thương tiếc qu sư huynh.
Rồi, từ nay tiếng anh khng cn nữa
Anh nhn em, giờ bất động sao anh?
Em cn muốn thưa anh nhiều chuyện nữa.

Ny anh ơi!
Thầy C mnh hơn 40 năm trở lại.
Kịp đến thăm anh, anh hạnh phc nh anh.
o nu ấy theo anh vo truyền kiếp.
Gia đnh Nu bao giờ! lun mi mi
Lưu giữ bng hnh anh, người huynh trưởng.
Hiền ho, chất pht, .


Huynh trưởng ơi!
Ngn thu anh yn nghỉ
Đại gia đnh Nu xin một lần tiễn biệt
Cầu linh hồn anh siu thot khỏi ta b.
Anh sẽ đến nơi thin đường anh nh!
Gia đnh Nu nhớ huynh trưởng thn yu.

                      
 Em Ngọc Lan
                        V cng thương tiếc sư huynh