Trả lại em, xứ Bng, qu Bnh,

                                 Vườn cy măng cụt, sầu ring để lng

                                       Gi chiều thổi nhẹ trn đồng 

                                  o bay, tc xa, dấu no, chn ai 

                                        Trả lại em gịong ni liu trai 

                                 Khung trời kỷ niệm, dng ai đợi chờ .

                                      Thương nhau tặng những bi thơ 

                                   Một thời để nhớ, một thời để yu 

                                       Dng xưa gầy guộc liu xiu 

                                 Hỡi người em nhỏ, nắng chiều nhạt phai 

                                       Cn đu khoảnh khắc canh di 

                                    Vần thơ để đ, biết ai tm tnh  

                                         Trả lại em, một bng hnh 

                                 o NU, guốc nhịp, một chiều mưa rơi 

                                          Tc mai sợi ngắn mất rồi 

                                     Sợi di để nhớ, một thời yu em .

 

                                                     Hai Ru CN 26-3-2013 .