TRƯỜNG TÔI NGÀY NÀO

 

                       

Trường tôi nằm cạnh cánh đồng

 Điệp vàng rực ngơ, phượng hồng nở hoa

Hàng keo trước gió ḷa x̣a

Níu chân ai bước khi qua lối này

Bên nhau học tập hăng say

Hết giờ lư thuyết, đến ngay thực hành

Mồ hôi nhỏ xuống đồng xanh

Cho khoai, lúa, bắp lên nhanh từng ngày

Bạn, tôi: tay cuốc, tay cày

Hôm nay cực khổ, ngày mai nên người.

Hân hoan khi được điểm mười

Buồn lo khi thấy sâu, ruồi  đục cây

Nhưng thôi,  kinh nghiệm thêm dày

Mai sau có dịp trổ tài giúp dân

Áo nâu, ḷng vẫn trắng ngần…

 

                                         CN2 1973-  NLS BD

                                            Trần Kim Chi