TỰ  XUÂN Giáp Ngọ xuân về sắc thắm hoa Tiết xuân lan tỏa khắp quê nhà Êm êm bướm lượn xòe đôi cánh Ríu rít chim muôn hót tiếng chào Thấm thốt thoi đưa mùa én lượn Thời gian chóng chếnh vượt thời gian Cho xuân đáo lại mùa xuân mới Nhớ nhớ thương thương những mảnh đời. NVHỒNG K1CN Giáp Ngọ 2014