Tưởng nhớ thầy HẠNH

                                     Nguyên Hiệu trưởng trường Trung Học NLS Huế và B́nh Dương

 


 

Thầy ơi!

Dẫu biết rằng thời gian không chờ đợi

Thầy tṛ ḿnh có lúc phải chia xa….

Nhưng ḷng con canh cánh nỗi thiết tha!

Nhớ về Thầy người đương thời năm cũ…

Trưởng thành này có bóng dáng hôm qua!

 

Cảm tạ Thầy những ṿng hoa tỏa sắc

Làn khói hương hay nước mắt tṛ cay

Thầy ơi! Thầy!... mấy lạy… ngày vĩnh biệt

Chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa!

Gọi tiếng Thầy với tất cả tin yêu…

 

                                     Ngọc Lan

                                       K6 MS 1