ƯỚC NGUYỆN
 

Ước được người gọi ti bằng tn

Để khng qun, qun tuổi ngọc diu hiền

Ước được người gọi ti bằng thằng

Nghĩa tnh bằng hữu thắm thiết triền min

Ước được người gọi ti bằng mầy

Sng thơ ngy tắm hồn nhin mt lắm

Ước được người gọi ti bằng em

Vườn hoa nin sư đệ thắm đượm hoi

Ước được người gọi ti bằng tr

Cỗ thời giờ nghiệt ng phải ngừng tri

V xin chớ gọi ti bằng  ng

Để lng qun, qun đi vng nhật nguyệt

                                           ...  ...

Tc xanh bạc rồi

Dng xưa dẫu mờ

o nu d nhầu

Xin đến cuối đời

Mi gọi tn nhau.

          H T 12cn1

 

"D xc hoa a tn, hương bay về ngn thu,

nhưng tinh hoa đ kết nụ.

Bạn ơi hy ấp ủ trong hồn tiếng gọi ở trn cao."

 

.