VỀ ĐÂU? NHỮNG CHIẾC LÁ RƠI       TRỞ VỀ QUÊ CŨ NHIỀU ĐỜI KHỞI SINH       CẦN, PHÂN, ĐẤT, NƯỚC… VƯƠN MÌNH       NẮNG HỒNG TẮM GỘI SẢN SINH MẦM, CHỒI       BỐN MÙA DẦM DÃI NẮNG MƯA       HEO MAY GIÓ THOẢNG ĐU ĐƯA ĐẦU CÀNH       CÒN ĐÂU? NHỮNG CHIẾC LÁ XANH       MÙA ĐÔNG TUYẾT PHỦ TRƠ CÀNH RỤNG RƠI       XUÂN VỀ HOA, LÁ … GỌI MỜI       BƯỚM, ONG KHOE SẮC MÚA REO NẮNG HÈ       ĐỜI CÂY NHƯ NHỮNG VÒNG XOAY       ĐÔNG TÀN, XUÂN ĐẾN, ĐỢI HÈ, ĐÓN THU       SÁ CHI! BÙN CÁT, AO TÙ       LÁ XANH MÃI THẮM, BỐN MÙA NỞ HOA                     LÊ HỮU TÍN     K1, Ban Canh Nông                    NôngLâmSúc Bìnhdương(12-09-2013)