VỀ THĂM TRƯỜNG CŨ

 (Nhân ngày họp mặt truyền thống)

 

 

 

 

Âm thầm ta dẫm bước
Trên dấu chân ngày xưa
Trường yêu ơi có nhớ
Xa nhau mấy mùa mưa

Bên sân vắng hoa vàng
Đâu rồi hàng tràm xanh
Bọn ḿnh trồng hồi đó
Có c̣n nhớ không anh

Mùa xuân chẳng hề cũ
Dưới dấu bụi thời gian
Những mong t́nh ta đó
Mới măi vượt thời gian

Gặp nhau vẫn rộn ràng
Tay tôi nắm tay anh
Bồi hồi tim xao động
Sống lại những ngày xanh

 Hoàng Sơn