V̉NG ĐỜI SỚM,TRƯA

 

 

GIỜ NÀY THIÊN HẠ NGỦ VÙI

C̉N TÔI SAO MĂI CHẤT NUÔI TRONG L̉NG

NHÂN T̀NH, THẾ THÁI LONG ĐONG ?

NGẪM ĐỜI TRẦM, BỔNG MÀ L̉NG CHẠNH ĐAU

NH̀N NGƯỜI HÔM TRƯỚC, NGÀY SAU

SANG, HÈN BIẾN ĐỔI MUÔN MÀU THẾ GIAN

CHÚNG TA MỖI  NGẢ, MỖI ĐÀNG

BUỒN, VUI H̉A QUYỆN CƯU MANG THÁNG NGÀY

SANH, LĂO, BỆNH, TỬ KHÔNG SAI ?

NAY CƯỜI, MAI KHÓC CHIA TAY ĐOẠN TRƯỜNG

THẤY NGƯỜI KHỐN KHỔ TH̀ THƯƠNG

GẶP NGƯỜI HẠNH PHÚC THEO ĐÀNG MÀ ĐI

THỜI GIAN TRẦM LẶNG TRÔI ĐI

VẤN VƯƠNG KỶ NIỆM KHẮC GHI VÀO L̉NG

CÔNG CHA, NGHĨA MẸ SANH THÀNH

ƠN THẦY, BẠN QUÍ , THANH DANH VỚI ĐỜI

B̀NH MINH RỰC SÁNG MUÔN NƠI

HOÀNG HÔN KHUẤT LẶN V̉NG ĐỜI SỚM, TRƯA

KIẾP NGƯỜI DẦM DẢI NẮNG, MƯA

NGHIỆP KIA ĐĂ CÓ NGÀN XƯA ĐẾN GIỜ ? .

 

       LÊ HỮU TÍN  Canh nông 1 NLS B́nh dương

          Ngày 12/05/2010.   Email: tinbpl@gmail.com