VỌNG KHÚC Sầu đã rót, qua nỗi buồn XA XỨ.. Uống cạn ly cho thỏa ý NHÂN SINH.. Trầm luân, xe nửa cuộc tình.. Men say, rượu đắng.. một mình cạn ly.. Chiều ni phố vắng người đi.. Giọt sầu rơi rụng bờ mi.. Thúy Kiều.. Lời ca trầm lụy chữ YÊU.. Dáng em kỹ nữ, tiêu điều bão dông.. Trời mang gió lộng ngoài song.. Tóc ai bay lượn cuối dòng.. LÃNG DU THUY-CHI -KTGD- -Virginia-Một chiều THU 2014