Knh tặng hương hồn anh Trinh

                 Cựu học sinh kha I  NLS.BD

 

     

 

Xin đưa tiễn

 

Như  thường nhật ...thăm trang nh NLS....

Nhận hung tin anh .....Thạch Trinh vĩnh biệt

Cnh chim nu....rủ lng sầu o no

Hng cy buồn sầu lặng đứng bơ vơ
L vng rơi trong buồn thương t buốt...

 

Đường im gi nn thơ ...sầu no ruột
Em gọi anh.....Trinh hởi!...  c biết em?

Anh đất Bin em liền tn đất Khnh

Gặp anh lần đầu... cũng lần vĩnh viễn...

Hng lệ buồn đưa tiễn anh ra đi...

 

Vĩnh biệt nh!... anh nu... vng trời NLS

Đến cho anh mang nổi buồn ảm đạm
Khc cho mnh v cho bạn gần xa...

Xin từ gi một người anh vắng lặng

Ngủ đi anh... thỏa ch...đất trời nu!...

 

                                   Em Ngọc Lan

                                      K6 - MS1