Xun về nhớ trường xưa

Ma xun lại đến

Hm hở găp nhau

Gương mặt ngy no

Cng Thầy cng C

Cng bạn cng b

Từng chung một lớp

 

 

Một kho một trường

Chia sẻ niềm vui

Tay bắt mặt mừng

Đếm lại thời gian

Tri mi khng ngừng

Mi đầu đ bạc

Nt mặt đ nhăn

Cng kể chuyện Xưa

Mầy tao mi tớ

Như thuở cn Xun

Trường xưa cn kia

o nu ngy no

Đi vo dĩ vng

Giờ đu cn nữa

Chỉ cn kỷ niệm

 

Kỷ niệm 01-01-2009 

Trường NLSBD

An Thạnh, Huyện Li thiu, Tỉnh Bnh dương

                         Trần Kim Chi   CN2 1972